ΕΝ.Ε.Α.Π

Η Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝ.Ε.Α.Π.) εκπροσωπεί τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου αλκοολούχων ποτών, οι οποίες εισάγουν και διακινούν το 80% των διεθνών μαρκών υψηλής αξίας αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα.

Η συνεισφορά του κλάδου οινοπνευματωδών στην ελληνική οικονομία είναι ιδιαιτέρως σημαντική, με ουσιαστική συμμετοχή στους ετήσιους φόρους (Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος), αλλά και στην αγορά εργασίας, με άμεση ή έμμεση απασχόληση τουλάχιστον 220.000 εργαζομένων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο του τουρισμού και της διασκέδασης.

Πρωταρχικό στόχο της Ένωσης αποτελεί η βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη, που επιτυγχάνεται μέσα από την απρόσκοπτη εισαγωγή, διακίνηση και προώθηση των προϊόντων των μελών της.

Παράλληλα, στις άμεσες προτεραιότητες που έχει θέσει η Ένωση είναι η προάσπιση της ασφαλούς και ισορροπημένης κατανάλωσης αλκοόλ, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανοί κίνδυνοι για τους καταναλωτές και το περιβάλλον τους, καθώς και για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ.Ε.Α.Π. ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ WWW.ENEAP.COM.GR

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θέτει τις κατευθυντήριες για την «υπεύθυνη» κατανάλωση ή κατανάλωση χαμηλού κινδύνου ως εξής:

  • Οι γυναίκες δεν πρέπει να καταναλώνουν περισσότερες από 2 μονάδες αλκοόλ την ημέρα
  • Οι άντρες δεν πρέπει να καταναλώνουν περισσότερες από 3 μονάδες αλκοόλ την ημέρα
  • Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεπερνιούνται οι 4 μονάδες αλκοόλ την ημέρα

Τονίζεται ότι τα επίπεδα αντοχής κάθε ανθρώπου στο αλκοόλ, και κατ` επέκταση οι συνέπειες από την κατανάλωση σε κάθε οργανισμό, διαφέρουν από άτομο σε άτομο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η κατανάλωση αλκοόλ πρέπει να αποφεύγεται εντελώς:

  • Νέοι κάτω των 18 ετών
  • Άτομα που πρόκειται να οδηγήσουν
  • Έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες
  • Άτομα υπό φαρμακευτική αγωγή ή με προβλήματα υγείας

Για τον λόγο αυτό, ανεξάρτητα από τις κατευθυντήριες οδηγίες, είναι σημαντικό κάθε άνθρωπος να έχει επίγνωση των προσωπικών του ορίων.