Αμβυξ Α.Ε.
Επιλ.Γλώσσας: Gr | Eng
 
 Απομνημόνευση με cookie (εάν χρησιμοποιείτε κοινόχρηστο Η/Υ,
μην επιλέξετε αυτή την επιλογή)
Με την είσοδό σας σε αυτό τον ιστότοπο, αποδέχεστε τους
Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ:


ΓΕΝΙΚΑ

Το σύνολο του περιεχομένου που διατίθεται για φόρτωση (downloading) από τον διαδικτυακό αυτό τόπο, όπως αυτός συντίθεται, ενδεικτικά, από επεξεργασμένα, ταξινομημένα, κωδικοποιημένα ή μη κείμενα, πληροφοριακά έγγραφα, ενημερώσεις, ανακοινώσεις, δελτία ειδήσεων, φωτογραφικό υλικό, γραφικά, εικόνες κλπ. ως νέο σύνθετο έργο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της amvyx.gr και τρίτων, συνεργατών της. Επίσης η διάρθρωση της σελίδας και ο τρόπος εμφάνισης του περιεχομένου καθώς και ο διακριτικός τίτλος αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του amvyx.gr.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για ενημερωτικούς, ερευνητικούς, συμβουλευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Το amvyx.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς, κατά την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια όλους τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία εμφάνισής τους στην δικτυακή αυτή διεύθυνση. Ο χρήστης υποχρεούται σε τακτά χρονικά διαστήματα να ανατρέχει και να συμβουλεύεται τους εκάστοτε ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης. Η εκ μέρους του (χρήστη) χρήση της διαδικτυακής αυτή διεύθυνσης μετά την οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση κατά τα ανωτέρω, συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. ΡΗΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Η ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΟΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ Ή Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ, ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ, ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Η ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ) ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ Η ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΓΡΑΠΤΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ AMVYX.GR. ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ ΘΑ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Web Site Licensing)

Με την επιφύλαξη τυχόν τροποποίησης, κατά τα ανωτέρω, άδεια χρήσης του περιεχόμενου χορηγείται για αποκλειστικά πληροφοριακούς, ψυχαγωγικούς, ερευνητικούς και μη εμπορικούς σκοπούς του χρήστη. Η άδεια της ηλεκτρονικής πρόσβασης στο διαδικτυακό αυτό τόπο και της χρήσης του περιεχόμενου παρέχεται δωρεάν υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση, και μόνον εφ’όσον έχετε τη νόμιμη ηλικία (18 έτη) για να αγοράσετε αλκοόλ με βάση την ελληνική νομοθεσία. Εάν δεν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να κλείσετε αμέσως τον παρόντα ιστότοπο.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

To amvyx.gr φροντίζει για την εξασφάλιση της νόμιμης άδειας της χρήσης οποιουδήποτε υλικού που έχει συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα, πνευματικής ιδιοκτησίας άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου. To amvyx.gr δεν είναι υπεύθυνο για την προσβολή δικαιωμάτων τρίτων σε περίπτωση δημοσίευσης ή εμφάνισης στην ιστοσελίδα περιεχόμενου από τρίτους, ιδιοκτησίας άλλων δικαιούχων. Για την προστασία όμως των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν αμέσως με τo amvyx.gr ώστε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και δη ή της άμεσης αφαίρεσης του υλικού για το οποίο αρνείται ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων τη συγκεκριμένη χρήση ή της αναφοράς του ονόματός του ως δημιουργού του εν λόγω υλικού.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ο ιστότοπος amvyx.gr δεν διατηρεί προσωπικά δεδομένα των χρηστών του πέραν των απαραιτήτων για την προσωρινή πρόσβασή και περιήγησή τους σε αυτόν. Τα cookies που αποθηκεύονται προσωρινά κατ’απαίτηση των χρηστών για τη διευκόλυνση πρόσβασής τους εκκαθαρίζονται ανά ημέρα. Σε καθε περίπτωση, οποιεσδήποτε πληροφορίες συλλεχθούν κατά τη συνήθη χρήση της ιστοσελίδας και στις περιπτώσεις που επικοινωνούν οι χρήστες με τo amvyx.gr είναι εμπιστευτικές και αξιολογούνται μόνο για λόγους που αφορούν τη βελτίωση του τρόπου διαχείρισης της ιστοσελίδας, την ορθότερη κάθε φορά τεχνική υποστήριξή της και την εξαγωγή συμπερασμάτων και στατιστικών στοιχείων για την επισκεψιμότητα και χρηστικότητά της, η χρήση δε της ιστοσελίδας συνιστά ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του χρήστη, αποδοχή συλλογής των πληροφοριών για τους ανωτέρω σκοπούς.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΥΘΥΝΗ (DISCLAIMER)

To amvyx.gr δηλώνει ρητά και ο χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι όλο το υλικό που περιλαμβάνεται στο «περιεχόμενο» προορίζεται αποκλειστικά για ενημέρωση, διερεύνηση, πληροφόρηση και ψυχαγωγία του, απαγορευμένης ρητά οποιασδήποτε εμπορικής εκμετάλλευσης του. Όλο το περιεχόμενο διατίθεται «ως έχει» και «ως βρίσκεται» χωρίς καμία απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους ως προς την εξακολούθηση της ισχύος του, την πληρότητα της ενημέρωσής του, την έγκυρη επικαιροποίηση και δημοσίευσή του.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

Οι επιλεγείσες συνδέσεις με δικτυακές διευθύνσεις τρίτων σχεδιάστηκαν με σκοπό τη διευκόλυνση του χρήστη. Επιτρέπουν την έξοδό του από τη δικτυακή διεύθυνση του amvyx.gr, και την είσοδό του σε άλλες συνδεδεμένες ιστοσελίδες, που όμως, δεν τελούν υπό τον έλεγχο και την ευθύνη του προμηθευτή. Για το λόγο δε αυτό ουδεμία ευθύνη υπάρχει ως προς την ποιότητα, εγκυρότητα και γενικά το περιεχομένο οποιασδήποτε από τις προτεινόμενες δικτυακές διευθύνσεις τρίτων.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οποιαδήποτε διαφορά, αντίρρηση ή απαίτηση που πηγάζει ή σχετίζεται από την παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις της ελληνική νομοθεσίας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το amvyx.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, αρνητικό διαφέρον, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη ή για οποιεσδήποτε άλλες ζημιές τυχόν προκύψουν με οποιονδήποτε τρόπο, κατά τη μετάδοση ή τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Ουδεμία ευθύνη υπάρχει ακόμα και στην περίπτωση που συντρέχει υπαιτιότητα που απορρέει από ή σχετίζεται με την ορθή χρήση ή σωστή λειτουργία και διαβίβαση των πληροφοριών που διατίθενται.


« πίσω στη φόρμα