Η Άμβυξ απέσπασε δυο βραβεία :

Πρωταγωνιστής του Κλάδου των Αλκοολούχων, ως κορυφαία επιχείρηση ενός σημαντικού κλάδου της ελληνικής οικονομίας, με βάση τον κύκλο εργασιών, τα κέρδη πρo-φόρων και τα ταμειακά της διαθέσιμα.

Greek Business Champion, όπου βραβεύονται επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο που υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ και όπως προκύπτει από τα οικονομικά τους αποτελέσματα για το 2016, κατόρθωσαν τη συγκεκριμένη χρονιά να αυξήσουν ταυτόχρονα τον κύκλο εργασιών και τα κέρδη προ-φόρων τους πάνω από 20%.